Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: http://www.studmed.ru/zade-l-osnovy-novogo-podhoda-k-analizu-slozhnyh-sistem-i-processov-prinyatiya-resheniy_8f2239dfdf2.html